Анотації навчальних дисциплін

Економічнга теорія

Історія та теорія соціології

Політологія

Психологія спілкування

Психологія

Публічне адміністрування у сфері суспільних відносин

Соціологія

Філософія

ЮД

ЮрКонф

ЮрПсихол

ЦПроц

ФП

ЦП_СП

ТП

ТДП

СУГС

ПСЗ

ПП

ПодатПрав

ОСПО

ОРПП

ОргРобзДок

Натар

КП

Лог_для_юр

Кр_проц

Конситуц

ЗП

ЕП

ЖитлПр

АП

АдмСудоч

БанкПрав

IДПУ

Аграр

АдмВидпов

IДПЗК