Спеціальності

Перелік спеціальностей згідно ліцензії освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»

Фаховий молодший бакалавр на основі БЗСО
Галузь знань Спеціальність
(напрям підготовки)
Спеціалізація
(освітня програма)
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Можливість вступу для іноземців та осіб без
Код Назва Код Назва /може повторювати назву спеціальності/ Денна форма навчання Денна форма навчання громадянства на форми навчання
Полтавський фаховий коледж закладу вищої освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
08 Право 081 Право Право 60 3р. 10м. ні
Фаховий молодший бакалавр на основі ПЗСО
Галузь знань Спеціальність
(напрям підготовки)
Спеціалізація
(освітня програма)
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Можливість вступу для іноземців та осіб без
Код Назва Код Назва /може повторювати назву спеціальності/ Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання громадянства на форми навчання
Полтавський фаховий коледж закладу вищої освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
08 Право 081 Право Право 25 50 2р. 10м. 2р. 10м. ні