Спеціальність 081 “Право”

Галузь знань: 08 “Право”

Освітньо – професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Термін підготовки:

  • 2 роки 10 місяців (після 11-го класу)  – денна та заочна форми здобуття освіти.
  • 3 роки 10 місяців (після 9-го класу) – денна  форма здобуття освіти.
У того, хто вирішить вивчити всі закони, не залишиться часу їх порушувати.І.В.Гете (1749 – 1832) – німецький поет (Краще вже буква закону, ніж його цифри)

Процес соціалізації – це входження особи в правове середовище, послідовне набуття нею правових знань, її залучення до правових цінностей і культурних надбань суспільства, прийняття відповідних правових поглядів та способу дії, її правова активність, що розпочинається у ранньому віці. Правова соціалізація може здійснюватися у різних формах – від стихійного сприйняття права до свідомого здійснення правової діяльності. І в цьому процесі однією з найважливіших форм є правове виховання, невід’ємною складовою якого є юридичне навчання.

Дисципліни спеціальності:

№ з/п Назва дисципліни К-ть годин Питома вага ,%
1 Цивільне і сімейне право 297 4,9%
2 Кримінальне право 270 4,4%
3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 216 3,6%
4 Трудове право 216 3,6%
5 Фізичне виховання 216 3,6%
6 Адміністративне право 135 2,2%
7 Історія держави і права України 135 2,2%
8 Історія держави та права зарубіжних країн 135 2,2%
9 Конституційне право України 135 2,2%
10 Кримінальний процес 135 2,2%
11 Теорія держави і права 135 2,2%
12 Цивільний процес 135 2,2%
13 Аграрне право 108 1,8%
14 Екологічне право 108 1,8%
15 Історія України 108 1,8%
16 Латинська мова 108 1,8%
17 Основи економічної теорії 108 1,8%
18 Основи психології та педагогіки 108 1,8%
19 Політологія 108 1,8%
20 Правові основи підприємницької діяльності 108 1,8%
21 Програмування та обчислювальна техніка 108 1,8%
22 Соціологія 108 1,8%
23 Філософія 108 1,8%
24 Виконавче провадження 81 1,3%
25 Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні 81 1,3%
26 Конституційні права, свободи та обов’язки громадян 81 1,3%
27 Логіка 81 1,3%
28 Міжнародне право 81 1,3%
29 Міжнародне приватне право 81 1,3%
30 Основи економічної діяльності підприємства 81 1,3%
31 Основи менеджменту і маркетингу 81 1,3%
32 Судові та правоохоронні органи України 81 1,3%
33 Автоматизований контроль виконання документів 54 0,9%
34 Адвокатура України 54 0,9%
35 Господарський процес 54 0,9%
36 Банківське право 54 0,9%
37 Безпека життєдіяльності 54 0,9%
38 Біржове право 54 0,9%
39 Громадські об’єднання в Україні 54 0,9%
40 Державне право зарубіжних країн 54 0,9%
41 Ділова українська мова 54 0,9%
42 Історія вчень про державу та право* 54 0,9%
43 Митне право 54 0,9%
44 Нотаріат України 54 0,9%
45 Ораторське мистецтво 54 0,9%
46 Організація діловодства і судового діловодства 54 0,9%
47 Організація роботи з кадрами 54 0,9%
48 Організація юридичної служби на підприємстві 54 0,9%
49 Основи бухгалтерського обліку 54 0,9%
50 Основи екології 54 0,9%
51 Основи римського цивільного права 54 0,9%
52 Податкове право 54 0,9%
53 Право соціального забезпечення 54 0,9%
54 Правова статистика 54 0,9%
55 Правове регулювання відносин власності 54 0,9%
56 Правові основи інвестиційної діяльності 54 0,9%
57 Професійна етика юриста 54 0,9%
58 Культурологія 54 0,9%
59 Фінансове право 54 0,9%
60 Юридична деонтологія 54 0,9%
61 Реєстрування актів громадського стану 27 0,4%
Всього 6 102 100%

* – дисципліни за вибором ВНЗ

** – дисципліни за вибором студента

Структурно-логічна схема спеціальності