Наукова діяльність та інновації

Викладацький склад циклової комісії соціальної роботи Полтавського фахового коледжу Університету „Україна” активно працює над науковими розробками, що спрямовані на забезпечення освітнього процесу та стимулювання наукових пошуків здобувачів і молодих викладачів. Результати науково-дослідницької діяльності викладачів та здобувачів циклової комісії соціальної роботи оприлюднюються на наукових конференціях, у наукових школах, семінарах тощо.

Проблемне поле роботи викладачів: «Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи», «Інноваційні методи роботи з клієнтами соціальної сфери», «Важливі аспекти практичної психології в соціальній роботі», «Правові та економічні засади соціальної роботи з різними групами клієнтів». Партнерами кафедри є:

1. Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (м. Київ).
2. Житомирська обласна асоціація фахівців соціальної сфери (м. Житомир).
3. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ).
4. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ).
5. Класичний приватний університет (м. Запоріжжя).
6. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кафедра психології та педагогіки (м. Київ).
7. Полтавська благодійна організація «Світло надії» (м. Полтава).
8. Полтавська державна аграрна академія, кафедра філософії, історії та педагогіки (м. Полтава).
9. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, психолого-педагогічний факультет (м. Полтава).
10. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (м. Полтава).
11. Полтавська обласна благодійна організація «Реабілітаційний центр «Вихід є!» (м. Полтава).
12. Полтавський обласний благодійний фонд «Громадське здоров’я» (м. Полтава).
13. Територіальний центр соціального обслуговування Подільської районної в м. Полтаві ради (м. Полтава).
14. Управління у справах сім`ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради (м. Полтава).

Викладачі та здобувачі циклової комісії соціальної роботи беруть активну участь у таких престижних наукових заходах: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Молодь: освіта, наука, духовність» (м. Київ), у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю» (м. Київ), Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу» (м. Полтава), в зарубіжних конференціях: International scientific and practical conference «Prospects for the development of psychology as a science in EU countries and Ukraine» (м. Варшава), Międzynarodowa Konferencja Naukowa «SOCIALIA: Społeczno-pedagogiczne problemy współczesnej Europy. Kompetencje społeczne w procesie redukcji deficytów i rozwiązywania problemów jednostki oraz wspólnoty» (Polska, Akademia WSB, Dabrowa Gorniczaу), конференціях інших кафедр ПІЕП: Регіональній науково-практичній конференції «Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та перспективи удосконалення» (м. Полтава), Регіональній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми суспільно-політичного дискурсу в лінгвістиці» (м. Полтава), Регіональній науково-практичній конференції «Тенденції та пріоритети забезпечення ефективного розвитку суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин» та ін.