Терміни етапів вступу

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
вступники на основі базової

загальної середньої освіти

Основний набір
Початок прийому заяв та документів 30 червня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди в Університеті «Україна» за мотиваційним листом  

о 18:00

13 липня 2022 року

Строки проведення творчих конкурсів 14 – 21 липня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 12:00

28 липня 2022 року

Термін зарахування вступників* не пізніше ніж 03 серпня 2022 року
Додатковий набір
Початок прийому заяв та документів 10 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди в Університеті «Україна» 22 серпня 2022 року
Строки проведення творчих конкурсів 22 – 26 серпня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не раніше 29 серпня 2022 року
Термін зарахування вступників не пізніше 31 серпня 2022 року

*Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 31 жовтня 2022 року

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, ступенів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційних рівнів) проводиться в такі  строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі повної загальної освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційних рівнів)
Початок прийому заяв та документів* 14 липня 2022 року 05 вересня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі творчих конкурсів, мотиваційного листа о 18:00

05 серпня 2022 року

19 вересня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифіката національного мультипредметного тесту о 18:00

31 серпня  2022 року

Строки проведення творчих конкурсів 08-16 серпня 2022 року 20-27 вересня 2022 року
Строки проведення індивідуальної усної співбесіди 08-16 серпня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 12:00

01 вересня 2022 року

29 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників не пізніше 12:00

16 вересня 2022 року

не пізніше 01 жовтня 2022 року

*Реєстрація електронних кабінетів вступників на основі повної загальної середньої освіти, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня та завершується 31 жовтня 2022 року.

 Примітка 1. У додатковий набір для вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти\ для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра прийом заяв і документів відбувається з 05 по 16 вересня 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 19 по 23 вересня 2022 року. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників – не пізніше 29 вересня 2022 року. Термін зарахування вступників – не пізніше 30 вересня 2022 року.

Примітка 2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти, ОКР кваліфікованого робітника, ОПС фахового молодшого бакалавра, всіх ступенів вищої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра прийом заяв і документів за заочною формою здобуття освіти відбувається з 01 по 11 листопада 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 14 по 18 листопада 2022 року. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 28 листопада 2022 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2022 року.