Нормативні документи

Діючі документи, що регламентують діяльність Приймальної комісії у 2020 році


ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію Коледжу «Освіта» ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»


Наказ про затвердження фахових атестаційних комісій


Наказ про затвердження екзаменаційних комісій


ПОЛОЖЕННЯ про відбіркові комісії коледжів закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»


Положення про приймальну комісію коледжів закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Додоаток №1 Склад приймальної комісії

Додаток №2 Склад відбіркової комісії